Aktualitātes

Skaļās lasīšanas sacensības

Lasīt grāmatu ir tas pats, kas doties ceļojumā. /Emma Gulliforda/

Skala lasisanaPirmā semestra beigās Trikātas pagasta bibliotēkas vadītāja Inga Janīte uzaicināja Trikātas pamatskolas 5., 6. klašu skolēnus piedalīties Nacionālās “Skaļās lasīšanas” sacensībās. Tās pirmo reizi valstī organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka ar mērķi attīstīt skolēnos mīlestību pret grāmatu un nostiprināt lasītprasmi.

Gatavošanās periodā skolēniem kopā ar vecākiem bija jāizvēlas, kura grāmata sacensībām būtu vispiemērotākā, interesantākā un mīļākā. Tāpat jāatrod grāmatā fragments, kuru, izteiksmīgi lasot, var ieinteresēt klausītājus.

Skolas konkurss notika 18. janvārī pagasta bibliotēkā mājīgā gaisotnē. Žūrijā bija uzaicināta arī Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu nodaļas galvenā bibliotekāre Lolita Dreimane.

Vairāki 5., 6. klašu skolēni bija ļoti nopietni gatavojušies lasīšanas sacensībām, viņu priekšnesums bija pārliecinošs, interesants, pat atraktīvs, lasītprasme teicama. Ieguldītais darbs tika atzinīgi novērtēts.

Kamēr žūrija apspriedās, tikmēr dalībnieki cienājās ar sarūpēto mielastu un saņēma balviņas – blociņus ar pagasta bibliotēkas logo, bet no Valmieras integrētās bibliotēkas – grāmatzīmītes.

1. vietu ieguva 5. klases skolnieks Mārcis Šmagris-Bondars un 6. klases skolniece Elīza Evelīna Pētersone. Viņi tālāk startēs reģionālajās sacensībās Valmierā, kuras notiks martā. 2. vietu pārliecinoši ieguva 5. klases skolniece Lauma Grāvelsiņa, bet 3. vietu dalīja 6. klases meitenes Rendija Ziemane un Viktorija Skaldere. Visi dalībnieki janvāra beigās skolas Valodu nedēļas noslēgumā saņems diplomus.

Paldies pagasta bibliotēkas vadītājai Ingai Janītei par jauko pasākumu!

Uz tikšanos nākamā gada sacensībās!

Trikātas pamatskolas bibliotekāre Lida Sīpola, latviešu valodas skolotāja Maruta Ģingule

 


Valodu nedela

 Barikades 2018

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES AKTIVITĀTES

Trikātas pamatskolas skolēnu līdzpārvaldē šajā mācību gadā darbojas aktīvi, radoši un enerģiski 5.-9. klašu skolēni – Laila Baltiņa, skolēnu līdzpārvaldes prezidente, Paula Škirikova, vietniece, Lauma Grāvelsiņa, Rendija Ziemane, Daniels Tabarovs, Patrīcija Fūrmane, Rovilds Deduškevičs un Jānis Grāvelsiņš. Pirmais pasākums, kuru organizēja skolēnu līdzpārvalde bija Skolotāju dienas rīts. Šo pasākumu vadīja 9. klases skolniece Laila Baltiņa. “Rīts bija ļoti saspringts, jo vēl bija jāpaspēj sagatavoties. Noskanot skolas zvanam, 9. klases skolēni un skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki devās uz klasēm, lai skolotāju vietā vadītu pirmo stundu mazajiem skolēniem. Skolotāji pulcējās pie aktu zāles durvīm, jo zālē viņus sagaidīja neliels pārsteigums. Atveroties zāles durvīm, skolotāji devās iekšā, un, spriežot pēc skolotāju sejas izteiksmēm, viņi bija patīkami pārsteigti, kad ieraudzīja Dārtu no 3. klases spēlējam vijoli. Skolotāji ieņēma savas vietas uz skatuves un tika iepazīstināti ar svētku pasākuma plānu. Skolotāji sadalījās radošās komandās ar interesantiem nosaukumiem – PIRMKLASNIEKI, TEICAMNIEKI un STUDENTI. Katrā komandā bija kapteinis, kuram tika iedota uzdevumu lapiņa: orientējoties skolā jāsameklē četri posteņi un tur jāizpilda dotie uzdevumi. Pirmo posteni vadīja 8. klases meitenes Līga un Zaiga. Skolotājiem, neizmantojot roku un kāju palīdzību jāpārspridzina baloni, kuros bija lapiņas. No lapiņās dotā teksta bija jāizveido pareizs teikums. Otro posteni 8. klases puiši Roberts un Alberts. Skolotāju komandai bija jāuzraksta četrrinde par skolu. Nākamajā postenī, kuru vadīja Nils (7. kl) un Rainers (8. kl), klases telpā bija jāsameklē pieci paslēpti skolas piederumi. Par pēdējo posteni atbildēja 7. klases skolēni Liene un Rovilds. Viņi, atskaņojot dziesmu, aicināja atminēt tās nosaukumu.
Kad skolotāji veiksmīgi bija tikuši galā ar dotajiem uzdevumiem, tad visi atkal pulcējās skolas zālē. Katras komandas kapteinim bija īsi jāpastāsta, kā viņiem veicās ar uzdevumu izpildi. Visi kapteiņi bija gandarīti gan par savas komandas veikumu, gan par skolēnu līdzpārvaldes radošajiem uzdevumiem.
Svētku rīta noslēgumā skolotājiem tika dāvināti ziedi, personalizētas medaļas un mazs našķis – šokolāde. Pasākuma izskaņā skolotāji kopā nofotografējās. Mēs – skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki – bijām ļoti priecīgi un gandarīti par paveikto. Gāja grūti, bet viss izdevās, kā bija plānots,” atceroties stāsta Laila Baltiņa.
Nākamais pasākums, kura organizēšanā piedalījās skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki, bija skolas nakts pasākums ar nakšņošanu skolā. Skolēni palīdzēja Popielas un āra stafetes organizēšanā un vadīšanā.
Decembra sākumā Skolēnu līdzpārvaldes aktīvie skolēni apmeklēja dzīvnieku patversmi Valmierā. “Lai mazliet atbalstītu dzīvnieku patversmi, skolēni saziedoja naudiņu. Par saziedotajiem līdzekļiem nopirkām dzīvniekiem pārtiku: kopā tika iegādāti 30 kg sausās suņu barības un suņu našķi. Ierodoties patversmē, mūs sagaidīja divas darbinieces, kurām atdevām nopirkto barību. Darbinieces mūs aizveda līdz suņu krātiņiem un iedeva pavadiņas, lai varētu izvest dzīvniekus pastaigā. Suņus bija ļoti grūti novaldīt, jo viņi ilgi bija stāvējuši krātiņos, bet mēs viņiem devām iespēju kārtīgi izskraidīties,” par paveikto priecājas Paula.
“Gaidot Ziemassvētkus, pēc stundām rotājām skolas zāles logus, uzburot tajos leduspuķes un sniegpārslas. Gatavojām arī Ziemassvētku pasta kasti, kurā skolēni varēja ievietot apsveikumus un veltījumus skolasbiedriem, skolotājiem un skolas darbiniekiem,” atzinīgi vērtē Liene.
Viena no skolas tradīcijām ir atzīmēt Adventes gaidīšanu. Šogad Adventes rītiem devām nosaukumus “Zvani skan”, “Ņem zvaigznes sev līdzi” un “Lai sveces deg”. Pirmo sveci Adventes vainagā iededza pirmsskolas bērni un skolotāja Sarmīte. Otro Adventes rītu vadīja skolēnu līdzpārvaldes prezidente Laila. Viņa aicināja mūs nedaudz ieskatīties debesu jumā, kurš ir virs mums, kuru varam redzēt, kad skatu neaizklāj mākoņi. “Kādus zvaigznājus jūs zināt?” jautāja Laila. “Ir zvaigznes – Sirius A, spožākā, ko varam redzēt īpaši ziemā Suņa zvaigznājā; Pollux, spoža zvaigzne Dvīņu zvaigznājā; Arcturus, trešā spožākā zvaigzne, ko varam īpaši pavasarī redzēt Vēršu dzinēja zvaigznājā; Rigel, septītā spožākā zvaigzne pie naksnīgajām debesīm un spožākā zvaigzne Oriona zvaigznājā; Betelgeize, otra spožākā zvaigzne Oriona zvaigznājā; Pistol star, spožākā zināmā zvaigzne mūsu galaktikā Piena ceļš – 100 reižu lielāka par mūsu Sauli un 10 miljonu reižu spožāka par to,” zinoši stāstīja Laila. Pēc parādītā video, redzot zvaigžņu lielumus, mūsu apziņā radās jautājums – kā tas viss varēja rasties un sakārtoties, harmonijā turēties savās vietās, kustēties un attīstīties vēl joprojām? Kā radās šīs planētas, zvaigznes? Un Galaktikas?
Skolēnu līdzpārvaldes aktivitātes turpinās. Skolēni tiekas sanāksmēs, kurās ģenerē dažādas idejas, izvērtē skolas pasākumus un kaļ plānus nākamajiem pasākumiem.

Skolēnu līdzpārvaldes prezidente Laila Baltiņa un direktores vietniece Inga Boškina


Pasakumu plans II sem


 

9. janvārī plkst. 18:00

SKOLAS PADOMES SANĀKSME

 


 

ZIEMASSVĒTKI TRIKĀTAS PAMATSKOLĀ

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs, varbūt tāpēc, ka visi gaida brīnumu. To, kas summējas no katras Adventa nedēļas – cerība + miers + mīlestība + prieks. Gaidīšanas laiks ir ļoti skaists, īpaši, ja tik daudz dažādu pasākumu – dekoru un apsveikumu gatavošana, piparkūku cepšana, telpu un egļu rotāšana, priekšnesumu mēģinājumi utt. Šis ir īstais brīdis, lai apdomātu padarīto un dāvātu prieku sev un citiem.

Trikātas pamatskolas pirmsskolas un pamatskolas skolēniem 1. semestris bija piepildīts gan ar dažādiem ārpusstundu pasākumiem un aktivitātēm, gan ar nopietnu attieksmi pret mācību darbu. Šogad par augstiem sasniegumiem mācību darbā Beverīnas novada pašvaldības naudas balvu un Trikātas pamatskolas Atzinību saņēma Liene Ielīte (7. kl.), Mārcis Šmagris-Bondars (5. kl.), Elīza Evelīna Pētersone (6. kl.), Paula Škirikova (8. kl.).

izcilie

Atzinību un veicināšanas balviņu par labiem un augstiem sasniegumiem mācību darbā saņēma 1.-3. klašu skolēni: Līna Bortkēviča (1.), Toms Ielītis (1.), Unda Bortkēviča (2.), Jūlija Frankovska (2.), Artūrs Lezdiņš (2.), Dārta Lūcija Švēde (3.), Daiga Mežīte (3.).

izcilie 1 3

Trikātas pamatskolas pateicība par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem: Rendijai Ziemanei (6.), Agijai Božai (7.), Robertam Kuplajam (8.), Laumai Grāvelsiņai (5.) un Samantai Sjarki (3.).

labie

Trikātas pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva izteica pateicību 9. klases skolniecei Lailai Baltiņai par skolēnu līdzpārvaldes vadīšanu. Laila ir aktīva meitene, kura skolas dzīvē īstenojusi vairākas idejas: noorganizējusi un vadījusi Skolotāju dienas pasākumu un Popielu, organizējusi skolēnu līdzpārvaldes braucienu uz dzīvnieku patversmi Valmierā, kur skolēni izveda pastaigā suņus. Laila vadījusi otrās Adventes rītu, bija teicēja skolēnu uzvedumā “Ziemas pasaka”, noorganizējusi mūzikas ierakstus skolas diskotēkai.

Sporta skolotājs Guntars Purgalis sveica uzvarētājus dažādos sporta veidos: Rovilds Deduškēvičs labākais skolas dambretists, Nils Šmagris-Bondars – spēcīgākais pievilkšanās pie stieņa, Artjoms Solotkijs – ātrākā auto modeļa būvētājs.

sports

Pateicības izteica arī vecākiem par palīdzību un atbalstu skolas priekšnesuma sagatavošanā, par klases un skolas dekoru izgatavošanu un trešās Adventes rīta vadīšanu.

Pēc svinīgā svētku pasākuma dziesmām un dejām, visi skolēni, vecāki, vecvecāki, skolotāji un skolas viesi varēja vērot uzvedumu, kurš veidots pēc Margaritas Stārastes “Ziemas pasaka” motīviem. Astotās klases skolēni, ēnu teātrī uzbūra rosīgo rūķu darbošanos Ziemassvētku namiņā. Ziemassvētku vecītis, rakstīdams lielajā grāmatā visu bērnu vārdus, izrīkoja mazos rūķus, dodot norādījumus rotaļlietu gatavošanā un dāvanu saiņošanā. Devītās klases skolēni bija sagatavojuši priekšnesumu, kurā gatavoja mīklu, lai ceptu kraukšķīgās piparkūkas. Viņi izveidoja arī brūnu piparkūku vīriņu – Kraukšķīti (Rihards Jānis Meļķis), kurš tūlīt devās ceļā pie bērniem. Ceļā sastaptās mazās, baltās pirmklasnieku atveidotās sniegpārsliņas virpuļoja tik liegi, ka arī Kraukšķītis nemanot aizvirpuļoja viņām līdzi, attapdamies ieputināts kupenā pie Lāču mājas. Trešās klases skolēni – brašie lāči dejā parādīja, ka sniegs viņus nebaida, jo darbojoties ar sniega lāpstām ar to var viegli tikt galā. Tiklīdz pie lāčiem sasildījies Kraukšķītis devās tālāk. Ceļā viņš sastapa ņipros otrās klases skolēnus – lapsēnus, kuri savā dziesmā dižojās ar lapsas gudrību un skaisto kažoku. Pārdrošie lapsēni aicināja Kraukšķīti cīkstēties, taču viņam bija jādodas tālāk. Te jau parādās sestās klases skolēni – zaķi, kuri aicina Kraukšķīti līdzi velt sniega bumbas un pikoties. Ņipri izdejojušies zaķēni aizlec tālāk, atstādami Kraukšķīti pie Sniegavīriem. Desmit septītās klases skolēni spēja uzburt lielu sniegavīru ģimeni, kuru vidū bija arī Sniegbaltīte. Visu jautrību iztraucēja ceturtās klases skolēnu atveidotās žagatas, kuras nobiedēja sniegavīrus ar ziņu par atkušņa tuvošanos. Līdz ar žagatām parādījās arī vāverītes – piektās klases skolēni – aicinot dziedāt Ziemassvētku dziesmu “Zvaniņš skan”.

Paldies visiem – maziem un lieliem skolēniem, skolotājiem, vecākiem – par palīdzību Ziemassvētku brīnumu satikšanā!

Būtiskākais, protams, gaidot šos svētkus, ir nevis dekorācijas, dāvanas un jautrība, bet iespēja vairāk padomāt par saviem mīļajiem, būt visiem kopā un priecāties. Priecīgu un gaišu gada baltāko svētku laiku ikvienam!

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina

 


Ievainotais jatnieks


 

LEPOJAMIES!

Latvijas čempionātā krosmintonā 2017 U14

2. vieta

Rovildam Deduškevičam

Trenere Santa Paegle

Rovilds


BEVERĪNAS NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2017

2017. gada 9. decembrī notika “Beverīnas novada sporta laureāts 2017”, kurā tika apbalvoti labākie sportisti. Šogad viņu vidū bija arī Trikātas pamatskolas 7. klases skolnieks Rovilds Deduškevičs.

Lepojamies ar viņa sasniegumiem!

Dipl Rovilds sporta laureats


 

TELPU ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS JAUNSARGIEM

Sestdien, 9.decembrī Valmieras 2.vidusskolā norisinājās vienas no pirmajām telpu orientēšanās sacensībām jaunsargiem. Sacensībās piedalījās 33 dalībnieki no Strenčiem, Sedas, Trikātas, Valmieras.

Mūsu skolu sacensībās pārstāvēja Liene Ielīte, Patrīcija Fūrmane un Rovilds Deduškevičs.

Sacensībās katram dalībniekam bija jāveic 3 distances, kurās laiku summa arī noteica uzvarētājus. Visi dalībnieki startēja 3 vecumgrupās puišiem un meitenēm. Jauniešiem sasniegt augstākus rezultātus neļāva kļūdas, izmantojot elektronisko atzīmēšanos kontrolpunktos, kur katra neesoša kontrole ‘maksāja’ papildus 60 minūtes pie kopējā pavadītā laika distancē. 

Rovilds savā vecuma grupā ieguva godpilno 1. vietu.

Dipl Rovilds orientesanas


Abolu maiss

Afisa Ziemassv 2017

 

Afisa folklora

 

Foto izstade


 

TRIKĀTAS PIRMSSKOLNIEKU RUDENS STĀSTI

 

Mācību gads pirmsskolas grupās iesākās jaukās, mājīgās telpās, kurām doti jauni nosaukumi: “Zaķēni” – vismazāko bērnu grupiņa, “Lācēni” – vidējā grupiņa un “Pūcēni” – vecāko bērnu grupiņa. Skaistus grupiņu nosaukumus no koka pagatavoja Jēkaba tētis Jānis Brencis. “Lācēnu” grupiņas bērniem dāvanu bija sarūpējusi absolvente Eva Bērziņa dāvājot lāču kolekciju, bet “Pūcēnu” grupiņā dāvanu – tamborētu pūci dāvināja pirmklasnieces Līnas mamma Inga. Bērnu rotaļlaukuma mājiņā Artūra un Kaspara tētis Agnis pagatavoja un uzstādīja galdiņu un soliņus. Noderīgus kartona materiālus bērnu nodarbībām sarūpējusi Rūtas mamma Dace, bet koka materiālus Jēkaba tētis Jānis.

Krāsaino lapu, sēņu un miglas rītu laiks aizvadīts, un ir pilnīgi skaidrs, ka durvju priekšā ziema. Tāpēc varam atskatīties uz paveikto un domāt par to, kas ir tas svarīgais, ko darīsim pēc gadu mijas.

Mēs un dabas bagātības

Rudens sākums mums dāsni dāvāja gardus ābolus, sulīgas plūmes, ēdamos pīlādžus, kas kā krelles vijās pa zariem. Vācām ražu un mielojāmies, krājot spēkus ziemai. Skolas parks ir īpaši bagāts ar dažādu sugu kokiem un krūmiem – apmēram 40, un to ir apstiprinājuši speciālisti.

Rudens dāvāja īpaši krāsainas un košas lapas. Lasījām tās un priecājāmies: taisījām lapu puteni, ķērām tās, kuras vējš nežēlīgi rāva nost no koku zariem.

Staigājot pa skolas parku, ik pa laikam atradām arī sēnes. Cik interesanti vērot, ka vienu dienu sēne ir maza, bet pēc pāris dienām izaugusi liela kā cepure! Lielie bērni, kopā ar skolotājām devās ekskursijā uz mežu. Mērķis bija atrast pēc iespējas vairāk sēņu, iegaumēt, kur tām vislabāk patīk augt, iemācīties atšķirt ēdamās sēnes no neēdamajām.

Lapas, ogas, zariņus, smilgas un citus dabas materiālus izmantojām savās pēcpusdienu radošajās nodarbēs. Tad tapa krelles, dekori, un visvisādi veidojumi, kurus gatavojot mazās rokas un pirksti tapa veiklāki un stiprāki. Un kurš ir teicis, ka vainagus nevar pīt rudenī?

Mēs un pasākumi

Vecākās grupas bērni devās uz koncertuzvedumu “Rudentiņš, nebēdnis, Čučumuižā” Valmieras kultūras centrā 17. oktobrī.

Tajā pašā dienā – 17. oktobrī Rūtas mamma Dace Fūrmane, kura ir “Džimbas” aģente, vidējās grupas bērniem vadīja “Džimbas” drošības skoliņas nodarbību “Mans ķermenis ir mans”.

Savukārt 23. oktobrī vecāki varēja izglītoties jautājumos, kas saistīti ar veselīga uztura jautājumiem.

Olimpiskajā dienā kopā ar skolas saimi vingrojām un izkustējāmies.

Miķeļus un Mārtiņus, sadarbojoties ar sākumskolas skolotājām un bērniem, godam nosvinējām visi kopā skolas zālē. Tā bija tematiski rotāta, izmantojot arī bērnu darbus un darinājumus.

8. novembrī mums bija “Krāsaino smilšu spēles”, to vadīja bērnu izglītības un attīstības centra “Taurenīši” pārstāve. Guvām jaunu pieredzi, kuru izmantojam arī ikdienā.

Gatavojoties valsts svētkiem, iesaistījāmies gaismeklīšu gatavošanā. Pirms Lāčplēša dienas tos izvietojām pagasta centrā pie kultūras nama izveidotajā instalācijā. Kopā ar skolas saimi nosvinējām Latvijas 99. dzimšanas dienu. 17. novembrī pie mums viesojās bitenieks Armands Gumbris ar stāstu par bitēm, medus degustāciju, vaska sveču gatavošanu. Tas notika Eiropas projekta ietvaros “Eiropas medus brokastis” ar Latvijas biškopības biedrības atbalstu. Šajā dienā Nataniela, Nensijas un Melisas mamma Irina pārvietojamā Planetārijā demonstrēja filmu par zemūdens valstību.

Mēs grāmatu pasaulē

Esam draugos ar skolas bibliotekāri Lidu. Viņa mūs iepazīstināja ar skolas grāmatu krātuvi un noteikumiem, kas jāievēro. Atraktīvā bibliotekārīte Lida prot aizraujoši pastāstīt mūsu mīļākās pasakas. 13. decembrī mēs dodamies uz Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu, kur mūs gaidīs jauni pārsteigumi.

Mēs un Ziemassvētki

Tuvojoties Ziemassvētkiem, tos nepacietīgi gaidot, cepam piparkūkas, gatavojam apsveikumus, rotājam telpas. Ziemassvētku uzvedumā bērni iejūtas pasakas “Zaķis un ābolu maiss” tēlos: runājot, spēlējot instrumentus, dejojot un dziedot.

Baltā ziema atnāksi, nesot sev līdz baltus darbus un baltas domas. Viktorijas mamma Līga pagatavojusi baltas sniegpārsliņas un krāsainas zvaigznes logu un telpu rotājumiem.

Gaišu un mīļuma pilnu svētku gaidīšanas laiku!

Pirmsskolas skolotājas Maija Ingeleviča, Eva Melbārde

 


 

Advente


 

LEPOJAMIES!

Latgales čempionātā krosmintonā 2017 U14

1. vieta

Rovildam Deduškevičam

Trenere Santa Paegle

Rovilds U14


 

Latvijas valsts svētki un Lielā zinātkāres diena Trikātas pamatskolā

Latvijas valstij šogad tiek pāršķirta 99. lappuse. Valsts svētku ietvaros Trikātas pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni rakstīja veltījuma vārdus Latvijai. Tos dzejoja akrostiha formā – katra rinda sākās ar Latvijas vārda pirmo burtu. Veltījuma vārdus izvietoja izstādē ozolkoka un ozollapu formā skolas vestibilā (skolotājas Maruta Ģingule un Aiga Gartmane). 17. novembrī ar dziesmām, dzeju un prezentāciju notika svinīgs brīdis “Latvijas 99 lappuses” (skolotājas Laila Legzdiņa, Ilze Dauvarte un Inga Boškina).

Pēc svinīgā pasākuma svētki turpinājās: skolēni aktīvi iesaistījās Lielās zinātkāres stacijās, kuras vadīja Zinātkāres centrs ZINOO projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Zinātkāre ir ceļš uz zināšanām, bet tās izskaidro brīnumus. Lego Mindstrom robotu nodarbībās ikviens varēja uzbūvēt robotu, kā arī pārliecināties un saprast, ka radīt modernu zinātniski – fantastisku tehnoloģiju kā robots ir tik vienkārši. Gaisa raķešu nodarbībā visi guva priekšstatu par raķešu darbības principiem, to vēsturi un nākotni. Skolēni uzmeistaroja paši savu raķeti, ar kuru varēja sacensties lidojumā un precizitātē. Viņi rimās tikai tad, kad paša būvētā raķete bija palaista uz skolas jumta.

Skolēni piedalījās arī erudīcijas uzdevumu konkursā – skolas gaiteņos izvietotajos interaktīvajos plakātos bija aprakstīti dažādi sasniegumi dabaszinātnēs. Iepazīstoties ar doto informāciju, bija jāatbild uz sagatavotiem jautājumiem un jāatrisina uzdevumi.

Dienas noslēgumā ZINOO centra darbinieki Trikātas pamatskolas un Brenguļu sākumskolas skolēniem un skolotājiem rādīja eksperimentu parādi un demonstrējumus.

Eksperimentu priekšnesumus skolēni varēja gan vērot, gan arī paši aktīvi piedalīties, pētot ūdens, gaisa un uguns īpašības. Visi pārliecinājās par zināmu vielu neparastām īpašībām un novēroja eksperimentus ar aukstām gāzēm, tādējādi gūstot priekšstatu par ķīmijas un fizikas nozari.

Pasākuma ietvaros visiem dalībniekiem tika nodrošināta iespēja mobilajā Planetārijā vērot 3D filmas par astronomiju, fiziku, ģeogrāfiju un citām ar dabas izpēti un zinātni saistītām tēmām. Filmiņas sarūpēja pirmsskolas audzēkņu mamma Irina Everte.

Valsts svētku diena izvērtās zinātkāra, atraktīva un izzinoša.

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina

 


 

BITES, MEDUS UN BROKASTIS

 

Tieši valsts svētku priekšvakarā 17. novembrī mūsu skolas pirmsskolas grupas bērni sagaidīja ciemiņu - bitenieku Armandu Gumbri no Kauguru pagasta. Protams, ka vislielāko sajūsmu izraisīja tas, ka brokastīs varēs baudīt saldo medutiņu.

Latvijas Biškopju biedrība bija tā, kas aicināja iesaistīties Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” (Europen Honey Breakfast). Akcijas ietvaros bija paredzēta medus degustācija un stāsts par bišu nozīmi dabā, jo tām ir liela nozīme augu apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Akcija norisinās jau ceturto gadu.

Bitenieks pie bērniem ieradās ar saviem darba piederumiem - dūmekli un masku. Bērni uzzināja šo lietu nozīmi un pielietojumu darbā ar bitēm, jo, iespējams kādam no klātesošajiem ir nācies iepazīt bites aso dzelonīti. Pēc tam katrs varēja, izmantojot savus veiklos pirkstiņus, pagatavot smaržīgas vaska plākšņu sveces. Tās pasmaržojot un paturot rokās, prātā atausa ziedoša pļava karstā vasaras dienā. Arī atziņa par to, cik gan laika un spēka, veicot pārlidojumus no zieda uz ziedu, tādam mazam kukainim jāpatērē. Bites meklē un atrod ne vien medu, bet arī ziedputekšņus. Un kur tad vēl darbs stropā, lai uzturētu to tīru, savietotu medu, izaudzinātu jaunu bišu paaudzi! Ne velti latviešiem ir sakāmvārds "čakla kā bitīte’". To visu mums pastāstīja bitenieks Armands Gumbris.

Bitenieks parādīja kā tiek gatavotas īsta vaska dekoratīvās sveces. To gatavošanai izmanto silikona formas.

Visbeidzot sekoja pats gaidītākais brīdis - medus baudīšana. Bitenieks bija atvedis divējādus medus veidus. Viens bija gaišs pavasara medus, bet otrs tumšāks ar nelielu griķu garšu un smaržu.

Atvadoties, viens no bērniem teica: "Uzredzēšanos, bišu kungs!" Tas visdrīzāk domāts kā apzīmējums cilvēkam, kurš par bitēm zina visu. Paldies par īpašo gaisotni un spēju ieinteresēt un saprasties ar bērniem!

Kā jau kārtīgos svētkos galdā tika likta skolas saimnieču tikko ceptā un gardā ābolu kūka.

Pirmsskolas metodiķes Maija un Eva

  


 

Iepazīsti uzņēmējdarbību laukos

14.novembrī Trikātas pamatskolā notika Latvijas lauku konsultācijas centra (LLKC) Valmieras nodaļas rīkota informatīva nodarbība, kuru vadīja uzņēmējdarbības konsultante Inga Ozoliņa.6. – 9. klašu skolēni nodarbībā iepazinās ar tā darbību, pakalpojumiem, konkursa “Laukiem būt!” norisi. Viņi arī uzzināja par dažādām iespējām un uzņēmējdarbību laukos, izglītības un karjeras iespējām, kas arī bija šīs tikšanās mērķis. Klausoties stāstīto, skolēniem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par dzirdēto. Iepriecināja, ka mūsu skolēni ir zinoši par lauksaimniecisko darbību Beverīnas novadā. Par pareizām un ātrām atbildēm attapīgākie skolēni saņēma balviņas.

Savukārt 16. novembrī skolēniem un viņu audzinātājiem bija iespēja savām acīm redzēt, ar kādu lauksaimniecības veidu nodarbojas Burtnieku un Limbažu novadu saimniecības.

Rencēnu pagastā apmeklējām SIA “Svennes”, kur Ieva un Jurģis Sīmansoni pastāstīja par iespējām strādāt un dzīvot laukos. Ieva nodarbojas ar sveču liešanu. Tās ir īpašas, jo izskatās kā skaisti laukakmeņi ar latviskām zīmēm. Sveces tiek pārdotas tirdziņos, kā arī izlietas pēc dažādiem pasūtījumiem. Skolēniem bija iespēja izliet katram savu sveci akmens formā ar latvisku zīmi vai laimes kalēju. Saimnieks Jurģis pēc profesijas ir kalējs, kurš apguvis arī metāla dizaina specialitāti. Viņš pastāstīja par zināšanām un prasmēm, kuras nepieciešamas viņa arodā.

Tālāk devāmies uz Matīšiem. Uzņēmums SIA “Cietais rieksts” nodarbojas ar ogu pārstrādi. Ogas tiek saldētas, kā arī pārstrādātas sukādēs, sulā un tējās. Lielākā daļa ogu tiek salasītas no savām platībām, bet daļu iepērk no iedzīvotājiem. Pieņem arī gailenes un bekas. Uzņēmumā strādā tikai četri patstāvīgie strādnieki, kuri visu produkciju pārstrādā ar rokām. Tā tiek realizēta tikai Latvijas tirgū. Skolēniem tika pastāstīts gan par uzņēmuma vēsturi, kā arī bija iespēja apskatīt ražotni un nodegustēt upeņu un smiltsērkšķu sulu un kaltētas avenes.

Ceļš veda tālāk uz Limbažiem. Maizes ceptuve “Lielezers” ir ģimenes uzņēmums. Skolēniem ceptuves pārvaldnieka Valtera Kanopa pavadībā bija iespēja apskatīt maizes tapšanas procesu un ražotni. Maiznīcas “Lielezers“ lepnums ir īsta rudzu maize. Tā ir veselīga, jo tiešā veidā netiek izmantots raugs. Klaipiņus dala un veido tikai ar rokām, pēc tam liek uz lizes un šauj krāsnī. Vispieprasītākā ir plaucētā rupjmaize “Alberta maize”. “Lielezers” cep arī saldskābmaizi, baltmaizi un dažādas smalkmaizītes, bet novembrī un decembrī cep arī piparkūkas, kas ir īpašas ar to, ka klāt liek arī rudzu miltus. Skolēni varēja nodegustēt tikko izceptu saldskābmaizi un piparkūkas. Ekskursijas vadītājs, jauns puisis, uzdeva dažādus jautājumus par ražošanas procesu un kopā noskaidrojām, ka maizes tapšanas dārgākā izejviela ir laiks. Pēc ekskursijas bija iespēja ceptuves veikaliņā iegādāties daudzveidīgo “Lielezera” produkciju.

Kā ceturto apmeklējām briežu dārzu “Jaunozoli” Umurgas pagastā, kur saimnieko Latvijas televīzijas šova “Īstās latvju saimnieces” uzvarētāja Sarmīte Brūvere. Mūs laipni sagaidīja suns un divi drosmīgi poniji. Saimniece interesanti un atraktīvi pastāstīja par saimniecību, staltbriežu vecumu un uzvedību. Briežu dārza platība ir 175 ha, kuri sadalīti 15 “istabās”, kuras apdzīvo aptuveni 800 staltbrieži. Skolēniem bija jāatbild uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, jāpilda uzdevumi, kā arī bija iespēja pabarot staltbriežus un ponijus ar burkāniem. Katrs tika pie saimnieces cepta smeķīga pīrāga un pašu audzētas tējas paciņas, uz kuras uzrakstīts dzejolis. Saimniece teica, ja ir grūti, tad, paturot kreiso roku uz dzejoļa, oma uzlabošoties. Apdāvināti un jautrā noskaņā devāmies mājup.

Brauciens skolēniem bija emociju, jaunu zināšanu un iespaidu pilns pasākums.

Tas norisinājās Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Lai Latvija būtu spēcīga ir vajadzīgi radoši, izglītoti, neatlaidīgi cilvēki un stipras ģimenes, kuras ir gatavas riskēt un uzņemties atbildību. Skolēniem bija iespēja ieskatīties lauku uzņēmēja ikdienā un gūt priekštatu par izaicinājumiem un iespējām uzņēmējdarbībā.

Paldies tās organizētājai Trikātas pamatskolas absolventei Ingai Ozoliņai un šoferītim Raitim Bitmanim.

Skolotājas Inguna Kondratjeva un Maruta Ģingule

 


 

Mārtiņdiena Trikātas pamatskolā

Šajā mācību gadā Trikātas pamatskolā izveidojusies laba sadarbība 1.-4. klašu skolēniem ar pirmsskolas grupiņu bērniem. Tā kopā aizvadījām Miķeļus, tā tagad sagaidījām Mārtiņus. Gatavojoties latvju svētkiem, katrs bērns izkrāsoja jostas fragmentu. Šāda josta rotāja skolas zāli.

Pēc senlatviešu tradīcijām Mārtiņi iezīmēja laiku, kad maskās tērpušies ķekatnieki mūzikas pavadījumā ar dziesmām un rotaļām devās no mājas uz māju. Mūsu skolā ķekatnieku gājienu akordeona un visādu skanošu instrumentu pavadījumā uzsāka 1.klases skolēni. Ar dziesmām viņi devās no klases uz klasi. Tā ķekatnieku pulks kļuva arvien kuplāks. Interesanti bija tas, ka ikdienā skolas bērni nevar uzturēties pirmsskolas grupiņā, taču tagad mūs tur gaidīja, lai mazie ķekatnieki mums pievienotos.

Ejot ciemos, tika uzdotas mīklas, lai pārbaudītu, cik attapīgi ir mājinieki.

Ar jautrām latvju rotaļām un dejām pieskandinājām skolas zāli. Izrādās, cik mūsu tautai to ir daudz! Maziem un lieliem ķekatniekiem rotaļas ļoti patika. Sapratām – mums tās vēl arvien vairāk jāiepazīst.

Dzima ideja par rotaļdeju pēcpusdienu.

Ķekatnieku gājiens noslēdzās ar cienastu – gardu rudzu rupjmaizi. Šoreiz vairāk kā ikdienā sajutām tās neatkārtojamo garšu.

Labestīgā, draudzīgā gaisotne mūs pavadīja vēl ilgu laiku. Skolotājas un bērnudārza audzinātājas guva atziņu, ka iesāktā sadarbība jāturpina, izglītojot bērnus mūsu tautas tradīcijās.

1. klases audzinātāja Ligita Garsele

 

 


Radošā diena  “Krāsaino smilšu spēles”

SmiltisSmiltis ir ikvienam cilvēkam atpazīstams materiāls, kas viegli ļaujas radīšanas procesiem. “Krāsaino smilšu spēles” ir aizraujošs ceļojums dabas tēlu un krāsu pasaulē, kas dod iespēju katram bērnam atmodināt viņa radošo dzirksti.
Tādēļ mūsu 4-7 gadus veciem pirmsskolas bērniem un sākumskolas 1.-4. klašu skolēniem tika piedāvāts par maksu piedalīties krāsaino smilšu nodarbībā. Prieks par vecāku  atsaucību! Nodarbību vadīja dabas vides estētikas sertificēta speciāliste Daiga Krūmiņa.
“Dabas vides estētika” ietver sevī arī krāsaino graudu spēles, dabas materiāla kompozīciju un darbu ar siltajām smiltīm.
Nodarbības notika 8. novembrī, kad  bērni stundas garumā pārslēdzās no ikdienas darbībām uz dabas vides estētiku. Darbošanās vieta bija sakārtota matemātikas-fizikas kabinetā, kur katram bērnam bija sava darba vieta. Nodarbības vadītāja pirmsskolas bērnus ieinteresēja ar mīksto rotaļlietu – bezdelīgu. Katram bērnam vajadzēja uz baltas lapas augšpusē uzrakstīt savu vārdu. Vadītāja bērniem lika no galda vidus izvēlēties kādas krāsu smiltis patīk un ar karotīti uzbērt uz lapas vidiņa 2 krāsas. Tas no bērniem prasīja uzmanību un precizitāti. Lapu paņēma ar abām rokām saturot, sakustināja, tad  katram bija jāiztēlojas un jāpasaka, ko viņam atgādina smilšu forma. Tas veicināja bērna iztēli. Bērni pa smiltīm bungāja, zīmēja uz tām, gan arī izkustināja tās ar zīmuli. Radošs process, interesanta vide visus atraisīja priekam. Bērni bēra  smiltis mēģēnītē pa krāsām. Visi centās strādāt rūpīgi, sadarboties. Vēl bija darbiņš ar PVA līmes klāšanu uz attēla kontūrām. Pēc tam smiltis ar karotīti bija jāuzber uz līmes un liekās jānokrata uz baltās lapas. 
Nodarbības noslēgumā smiltis no papīra sabēra uz tumša auduma. Visi sastājās aplī un turēja audumu, tricināja, saskatīja tēlus. Kā arī secināja, ka ar pavisam mazu smilšu daudzumu spēja interesanti padarboties. Speciāliste lika katram pie sirds, ka tad, ja ar smiltīs ir izspēlējušies, tās jāatdod dabai atpakaļ.
Šāda  darbošanās ar dabas materiāliem aktivizē taustes sajūtas, stimulē sīko pirkstu motoriku, līdzsvaro nervu sistēmu, sekmē bērnu saskarsmes spējas, veicina iztēli. Katrs bērns nodarbībā guva prieku un  gandarījumu. 

Pirmsskolas skolotājas Eva Melbārde un Maija Ingeleviča


Lidzparvalde


 

21. novembrī plkst. 18:00

SKOLAS PADOMES SANĀKSME

 


Valsts svetku afisa


 Afisa LZD


 

Skolas nakts pasākums

Pirmo reizi Trikātas pamatskolā pirms rudens brīvdienām 1. – 9. klašu skolēni kopā ar vecākiem un audzinātājiem piedalījās skolēnu līdzpārvaldes organizētajā nakts pasākumā.

Skolēni ieradās skolā pirms plkst. 19:00, lai iekārtotu savu guļasvietu klasē vai sporta hallē. Pasākums sākās ar Popielu, kuru vadīja līdzpārvaldes prezidente Laila Baltiņa. To ieskandināja 3. klases meiteņu dziedājums, bet turpinājumā sekoja klašu un grupu sagatavotie seši priekšnesumi, kurus rādīja 5., 6., 8. un 9. klases skolēni (palīdzēja sagatavot klašu audzinātāji Inguna Kondratjeva, Maruta Ģingule un Venita Jansone).  

Pēc Popielas visus sagaidīja siltas vakariņas skolas ēdnīcā, kuras bija sarūpējušas pavārīte Mārīte Bikovska ar palīgu Ivetu Vilku.

Pilniem punčiem, nodrošinājušies ar atstarotājiem un lukturīšiem, visi atstāja skolas teritoriju, lai dotos nakts pārgājienā. Izejot no gaišās skolas teritorijas, visus apņēma melna tumsa. Tikai pie debesīm spīdēja dažas spožas zvaigznes. 1. – 5. klase devās uz Trikātas dzirnavām. Ceļš uz tām veda caur kapiem, taču visiem, ejot kopā, baiļu sajūtas tika pārvarētas. Dzirnavu tiltiņš bija izgaismots ar degošām svecītēm, radot patīkamu noskaņu. 6. – 9. klase devās uz Trikātas baznīcu, kura arī bija izgaismota ar daudzām svecēm. Baznīcā daudzi vēlējās aplūkot kapenes, kurās nonākot iezagās baisas sajūtas.

Atgriezušies no naksnīgā pārgājiena, skolēni saņēma uzdevumu, orientējoties skolas teritorijā, atrast savas klases audzinātājus. Izmeklējušies pa skolas apkārtni, viņi saņēma pēdējo uzdevumu, ka skolotāji jāmeklē skolas sporta hallē. Dažiem tas likās tīrais nieks, bet citiem tas sagādāja grūtības. Beigu beigās visi skolēni bija laimīgi, ka ar uzdevumu tikuši veiksmīgi galā un atraduši savus skolotājus. Pārģērbušies un sasildījušies visi devās uz skolas aktu zāli, lai skatītos latviešu filmu “Emīla nedarbi”. Visu filmu līdz galam gan noskatījās tikai daži skolēni.

Jaunāko klašu skolēni, protams, gulēt devās savlaicīgi, bet vecāko klašu skolēni sporta hallē vēl spēlēja spēles, klausījās mūziku u.c.

Nākamajā rītā skolotājs Guntars Purgalis ar ļoti skaļu mūziku visus pamodināja. Skolēni pamazām sāka rosīties un kārtot mantas, lai dotos uz mājām. Lai arī ļoti maz bija gulējuši, tomēr vecāko klašu nakšņotājiem pietika spēka, lai uzspēlētu volejbolu, kamēr pavārītes gatavo brokastis. Pēc tām vecāki devās uz darbu, bet skolēni, saņēmuši starpliecības, devās mājās gulēt.

Šādi organizēts pasākums, pēc skolēnu atsauksmēm bija izdevies un to vēlas iedibināt kā tradīciju arī turpmāk.

Paldies vecākiem un klašu audzinātājiem, kuri līdzdzīvoja kopā ar visiem nakšņotājiem! Paldies 7. klases meitenēm par skolas zāles dekorācijām.

Laila Baltiņa, Paula Škirikova, direktores vietniece Inga Boškina


Afisa Lacplesdiena 

Afisa smiltis


6. novembrī

SKOLAS APKĀRTNES UZKOPŠANAS TALKALapas

 


Afisa naksnosana

 

Miķeļdienas rīts

Rudens lapu zeltā tīts pienāca Miķeļu dienas rīts. Skolas zāles rotājumi un iekārtojums veicināja rudens svētku sajūtas atmosfēru. Skolotājas bija ģērbušās tautas tērpos, lai akcentētu šos latviskos ražas svētkus. Pirmsskolas grupiņām pievienojās sākumskolas bērni un viņu audzinātājas. Tika iets tautas rotaļās, dziedātas dziesmas, minētas mīklas, skandētas tautasdziesmas, atmiņā atsaukti ticējumi.

Bērni  kopā ar saviem vecākiem bija radījuši veidojumus un atdzīvinājuši dārzeņus. Tie nu varēja lepoties ar izteiksmīgām acīm, iegūtām rokām un kājām. Kukurūzas cilvēciņš, kabaču kuģis un mašīna, zirnekļi, tārpiņi un visādi agrāk neredzēti radījumi. Domājams, ka ik viens no šiem tēliem sajutās kā mazs Karalis. Izdoma un čaklas rokas, sadarbība ģimenēs, - un katrs var lepoties ar savu veikumu. Savukārt skatītāji - priecāties. Viss izdevās kā iecerēts.

Paldies visiem, kas piedalījās, veicināja, iepriecināja un visādi citādi līdzdarbojās Miķeļu dienas svinēšanā.

Pirmsskolas skolotājas


 

Afisa PII 

Pasakumu plans

 Uz mežu sēņu meklējumos

Jau 5. gadu mums, 8. klases skolēniem ar audzinātāju Marutu Ģinguli, septembra sākumā ir tradīcija doties pēc stundām kopīgā pārgājienā uz Strenču mežu sēņot. Aicinām šajā pasākumā piebiedroties arī vecākus. Šogad laiks mūs lutināja, jo tikko bija nolijis lietus un spīdēja saule. Pirmo gadu dodamies uz mežu ar velosipēdiem.

Šis pasākums gan mūs saliedē no jauna pēc garās vasaras, gan mudina izbaudīt meža burvību, it īpaši tad, kad nolijis lietus, un baravikas aicināt aicina tās nogriezt, gan māca atpazīt sēnes, to nosaukumus un orientēties meža biezoknī.

Sēņu vietas mums ir palikušas tās pašas, jau labi orientējamies mežā, zinām, kur aug bērzlapes un gailenes, kur aug baravikas. Šajā rudenī mežs ir pilns ar sēnēm, spēj tik tās lasīt. Arī šoreiz pēc pāris stundām grozi pilni un prieks par labi pavadītu laiku. Pēc garās pastaigas mežmalā kopā izbaudām arī pikniku.

Līdz nākamajam rudenim!

P. Škirikova, 8. klases skolniece 

 8kl senes

 

 Komandā ir spēks

Trikātas pamatskola ir iesaistījusies projektā “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā”. Tā ietvaros 15. septembrī skolā notika sporta pēcpusdiena kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Tā kā diena diemžēl bija lietaina, tad visas aktivitātes notika skolas telpās.

Šoreiz komandu sastāvs bija jaukts – skolēni no dažādām klasēm kopā ar pieaugušajiem. Akcents tika likts uz sadarbību, atbalstu un savējo uzmundrināšanu.

Stafetēs bija jāizmanto golfa elementi, jāliek puzzle, atrodot dažādas Latvijas pilsētas, jābūvē tornis no dažādu formu klucīšiem. Viena no komandām uzcēla visaugstāko torni - 1,60 m augstu. Nākamajā stafetē bija jāuzceļ māja no sešiem vingrošanas paklājiem. Izmantojot dzirdi, tausti un partnera prasmi sniegt precīzas norādes ar aizsietām acīm bija jāveic uzdevums. Interesantas bija stacijas, kurās jāķer papīra bumbiņas ar dvieli, jāpiepilda trauks ar ūdeni, ņemot palīgā sūkli, jāmet mērķī lidojošie šķīvīši.

 Tiesnešu amatā šoreiz iejutās skolotāji un tehniskie darbinieki. Pēc divu stundu draudzīgās cīņas visi baudīja rudens augļus – arbūzus un melones. Pasākumā valdīja prieks, ātrums, draudzība. Tā bija jauka nedēļas izskaņa.

17. septembrī jau astoto gadu pēc kārtas no Trikātas pamatskolas skolēni piedalījās Valmieras maratona bērnu skrējienā. Šogad tie bija četri – Rihards Jānis Meļķis (2.klase), Rodrigo Brencis, Daiga Mežīte un Samanta Sjarki (3.klase). Skolēni guva pieredzi, piedaloties plaša mēroga sacensībās, gandarījumu par mērķa sasniegšanu, dāsnajām balvām un medaļām.

Sporta skolotājs G. Purgalis

 

Sporta diena

 

IZMAIŅAS MĀCĪBU STUNDU LAIKOS

No 11. septembra mācību stundas sākas 8:20.

1. 8:20–9:00
2. 9:10–9:50
3. 10:00–10:40
4. 10:50–11:30
5. 12:00–12:40
6. 12:50–13:30
7. 13:40–14:20
8. 14:25–15:05

Labiekārtots bērnu rotaļlaukums

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, skolā jau jūlijā notika rosība. Tika gatavoti rotājumi skolas noformējumam (paldies absolventei Amandai Veikšānei). Pēc vecāku iniciatīvas, Imantas Zaļkalnes vadībā, tapa rotaļu namiņš "Neo". Projektu īstenoja par Beverīnas novada pašvaldības piešķirto finansējumu. Liels paldies trīs dēlu tētim Agnim Reinvaldam par namiņa uzcelšanu. Namiņa celšanā līdzdarbojās Vairis Zaļkalns, Laura Bikovska, Liene Voitčonoka un Ilze Ozola.

Pirmsskolas skolotājas

 

Trikātas pamatskolas izglītojamie, darbinieki, vecāki un draugi!

DSC 0657

Svētbrīdī piedalīsies pianiste Liene Circene-Ziemele un čellists Māris Ziemelis


 

Skola

Trikātas pamatskola uzņem audzēkņus 2017./2018. mācību gadam.

 

Skola piedāvā apgūt:

* pirmsskolas izglītības programmu (kods 1011111);

* pamatizglītības programmu (kods 21011111);

* daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

 

Skola nodrošina:

* pagarināto dienas grupu 1. - 4. klašu skolēniem;

* brīvpusdienas 1. - 9. klašu skolēniem;

* iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku sporta hallē.

 

Nokļūšanu uz skolu un mājām nodrošina gan VTU, gan novada transports.

Tālruņi uzziņām: 64729203; 26548247

 


Trikātas pamatskola aicina uz

Skolas vecāku kopsapulci

29. augustā plkst.18:00

skolas aktu zālē (darba kartībā: skolas aktualitātes, tikšanās ar pašvaldības priekšsēdētāju, u.c.)

 


 

Trikātas pamatskolas

pirmsskolas grupiņas atsāk darbu

21. augustā

Darba laiks no 7:30 līdz 18:00

Atgādinājums! - uzsākot pirmsskolas grupu apmeklējumu, bērniem nepieciešama ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

 

 

 

Skaļās lasīšanas sacensības

Lasīt grāmatu ir tas pats, kas doties ceļojumā.

Emma Gulliforda

Pirmā semestra beigās Trikātas pagasta bibliotēkas vadītāja I. Janīte uzaicināja mūsu skolas 5., 6. klašu skolēnus piedalīties Nacionālās “Skaļās lasīšanas” sacensībās. Tās pirmo reizi valstī organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka ar mērķi attīstīt skolēnos mīlestību pret grāmatu un nostiprināt lasītprasmi.

Gatavošanās periodā skolēniem kopā ar vecākiem bija jāizvēlas, kura grāmata sacensībām būtu vispiemērotākā, interesantākā un mīļākā. Tāpat jāatrod grāmatā fragments, kuru, izteiksmīgi lasot, var ieinteresēt klausītājus.

Skolas konkurss notika 18. janvārī pagasta bibliotēkā mājīgā gaisotnē. Žūrijā bija uzaicināta arī Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu nodaļas galvenā bibliotekāre Lolita Dreimane.

Vairāki 5., 6. klašu skolēni bija ļoti nopietni gatavojušies lasīšanas sacensībām, viņu priekšnesums bija pārliecinošs, interesants, pat atraktīvs, lasītprasme teicama. Ieguldītais darbs tika atzinīgi novērtēts.

Kamēr žūrija apspriedās, tikmēr dalībnieki cienājās ar sarūpēto mielastu un saņēma balviņas – blociņus ar pagasta bibliotēkas logo, bet no Valmieras integrētās bibliotēkas – grāmatzīmītes.

1. vietu ieguva 5. klases skolnieks Mārcis Šmagris-Bondars un 6. klases skolniece Elīza Evelīna Pētersone. Viņi tālāk startēs reģionālajās sacensībās Valmierā, kuras notiks martā. 2. vietu pārliecinoši ieguva 5. klases skolniece Lauma Grāvelsiņa, bet 3. vietu dalīja 6. klases meitenes Rendija Ziemane un Viktorija Skaldere. Visi dalībnieki janvāra beigās skolas Valodu nedēļas noslēgumā saņems diplomus.

Paldies pagasta bibliotēkas vadītājai Ingai Janītei par jauko pasākumu!

Uz tikšanos nākamā gada sacensībās!

Trikātas pamatskolas bibliotekāre L. Sīpola,

latviešu valodas skolotāja M. Ģingule