Sasniegumi

 MŪSU SASNIEGUMI

Sasniegumi2017 2018

2016./2017. MĀCĪBU GADĀ

UZVARĒTĀJI OLIMPIĀDĒS, ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAJOS DARBOS

Olimpiāde Skolēns Klase Pedagogs Iegūtā vieta
Krievu valodas olimpiāde Sabīne Gūtmane 9. Solvita Strautiņa 2. vieta
Latviešu valodas olimpiāde  Liene Ielīte 6. Maruta Ģingule 3. vieta
Informātikas olimpiāde Mareks Markuss Boškins 6. Inga Boškina 3. vieta
Vizuālās mākslas olimpiāde Arvilds Deduškevičs 4. Aiga Gartmane Atzinība
6. Vidzemes reģiona 5.-9. klašu skolēnu pētniecisko darbu konkurss Ilze Ielīte 9.

Maruta Ģingule,

Inga Boškina

1. vieta

DALĪBNIEKI UN UZVARĒTĀJI KONKURSOS

Konkurss Dalībnieki Klase Pedagogs Iegūtā vieta
Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” Valkā

Samanta Sjarki,

Dagne Kaupe

2.,

7.

Solvita Strautiņa,

Maruta Ģingule

XX Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” Valmieras pusfināls Elīza Evelīna Pētersone 5.

Agita Pētersone

Maruta Ģingule

LIELĀS STĀSTNIECES titulus
XX Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” Rīgā Elīza Evelīna Pētersone 5.

Agita Pētersone

Maruta Ģingule

DIŽĀS STĀSTNIECES tituls
2. klašu izglītojamo lasīšanas konkursa “Veltījums Latvijai” Dārta Lūcija Švēde 2. Solvita Strautiņa
Superziķeris 2017

Arvilds Deduškevičs

Mārcis Šmagris-Bondars

4. Lida Sīpola 1. vieta
Vizuālās mākslas konkurss “Ulda Ausekļa dzejoļu ilustrācijas” 1.-12. klasēm

Ilze Ciguze

Aiga Gartmane

Skatuves runas un mazo formu uzdevumu konkurss Elīza Evelīna Pētersone 5. Agita Pētersone
Skolu komandu konkurss “Pazīsti Latviju!” 9. klasēm Amanda Veikšāne, Ieva Viktorijas Būda, Ilze Ielīte 9. Solvita Strautiņa
Vizuālās mākslas konkurss 9. kl. “Mākslas dārzs” Diāna Lazda 9. Aiga Gartmane
1.-4. kl. vokālistu konkurss “Lakstīgala” Dārta Lūcija Švēde, Samanta Sjarki, Alise Brasa, Daiga Mežīte 2. Laila Lezdiņa

DALĪBNIEKI UN UZVARĒTĀJI SPORTA SACENSĪBĀS

Sacensības Dalībnieki Klase Pedagogs Iegūtā vieta
Rudens kross Madara Bērziņa, Dārta Gartmane, Rovilds Deduškevičs, Adrians Miezis, Andris Lazda 5., 6., 8. Guntars Purgalis
Latvijas krosmintona līgas 1. posms – Brenguļu kauss 2016

Rovilds Deduškevičs,

Mareks Markuss Boškins

6. Santa Paegle 2. vieta
Latvijas krosmintona līgas 2. posms

Rovilds Deduškevičs,

Mareks Markuss Boškins

6. Santa Paegle 2. vieta
Latvijas krosmintona līgas 3. posms

Rovilds Deduškevičs,

Mareks Markuss Boškins

6. Santa Paegle 2. vieta
Latvijas krosmintona līgas 4. posms – Brenguļu OPEN 2017

Rovilds Deduškevičs,

Mareks Markuss Boškins

Dāvis Kristers Kalītis

6., 4. Santa Paegle 2. vieta
Latvijas krosmintona līgas 5. posms Rovilds Deduškevičs 6. Santa Paegle 2. vieta
Ledus gladiatori

Madara Bērziņa, Dārta Gartmane, Viktorija Skaldere, Rendija Ziemane

Mareks Markuss Boškins, Agija Boža, Rovilds Deduškevičs, Patrīcija Fūrmane, Liene Ielīte, Valters Kuplais, Adrians Miezis, Alīna Solotkaja, Linda Ziemane

5.

6.

Guntars Purgalis
Regbija sacensības 5.-9. kl. pulciņa dalībnieki Kristaps Staņa
Stafetes Beverīnas novada 2.-4. kl. skolēniem Brenguļu sporta centrā 2., 3. un 4. klase (10 skolēni) Guntars Purgalis
KOKA AUTOMODEĻU SACENSĪBAS Trikātā un Strenču novada vidusskolā 1.-9. kl. Guntars Purgalis
Ielu stafetes (Smiltene) 2.-9. kl. Guntars Purgalis

DALĪBNIEKI OLIMPIĀDĒS

Olimpiāde Skolēns Klase Pedagogs
Angļu valodas olimpiāde 6. un 8. klasei

Jānis Airis Miezis

Mārtiņš Terentjevs

6.

8.

Irita Steģe
9. klašu vēstures olimpiāde Amanda Veikšāne 9. Guntis Dzirkalis
4. klases matemātikas olimpiāde 

Mārcis Šmagris-Bondars,

Arvilds Deduškevičs

4. Lida Sīpola
4. klases latviešu valodas olimpiāde  Mārcis Šmagris-Bondars 4. Lida Sīpola
2. klases kombinētā olimpiāde

Samanta Sjarki,

Dārta Lūcija Švēde

2. Solvita Strautiņa
Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Adrians Miezis 6. Guntars Purgalis
Latviešu valodas olimpiāde  Patrīcija Fūrmane 6. Maruta Ģingule
Matemātikas olimpiāde

Mareks Markuss Boškins,

Dagne Kaupe,

Mārtiņš Terentjevs

6.,

7.,

8.

Venita Jansone
Fizikas olimpiāde Jānis Aldis Tams 9. Venita Jansone
Bioloģijas olimpiāde Ilze Ielīte 9. Mārīte Alkšere
Latvijas vēstures olimpiāde Dagne Kaupe 7. Guntis Dzirkalis

 

2014./2015. mācību gada OLIMPIĀDES

 

Valmieras pilsētas

un novadu

vizuālās mākslas olimpiāde

3. klase

4. klase

5. klase

1. vieta

2. vieta

2. vieta

Dārta Gartmane

Patrīcija Fūrmane

Paula Škirikova

skolotāja Aiga Gartmane

 2014./2015. mācību gada KONKURSI

 

Krievu valodas konkurss "Добро пожаловать в Cтрану "Pусский язык!" 8. klase Atzinība

Luīze Meirāne

Liene Ciguze

Armands Spuģis

skolotāja Inese Taurīte
Tautas deju kolektīvu skate  1.-4. klase  II PAKĀPE    skolotāja Evita Kaķīte - Brasa
Radošo darbu konkurss 3.-9.klase Labākie konkursa darbi apkopoti krājumā "Sensenos laikos Beverīnas novadā"

 

Skolotājas - Maruta Ģingule, Iveta Ābrama, Monta Konstante

 

 http://www.beverinasnovads.lv/images/stories/kultura_izglitiba/2015/15-2/trikatas%20teikas.pdf

 

Vizuālās plastiskās mākslas konkurss "Rakstu darbi"   3. klase I PAKĀPE

Elīza Evelīna Pētersone

Dārta Gartmane

Natālija Terentjeva

skolotāja Aiga Gartmane
   LIELVĀRDS un UNESCO konkurss  "Darini kalendāru 2015"    9. klase                  laureāte (darbs iekļauts UNESCO veidotājā kalendārā JANVĀRA mēnesī)  Diāna Trunova                           skolotāja Iveta Ābrama                                     
 Stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa"" fināls Rīgā   3. klase  II PAKĀPE  Elīza Evelīna Pētersone  skolotāja Agita Pētersone

 

 

2013./2014. mācību gada OLIMPIĀDES

 

Valmieras pilsētas

un novadu

bioloģijas olimpiāde

9.klase Atzinība Anda Ielīte skolotāja Mārīte Alkšere

Valmieras pilsētas

un novadu

latviešu valodas

un literatūras olimpiāde

9.klase 3. vieta Anda Ielīte skolotāja Maruta Ģingule

 2013./2014. mācību gada KONKURSI

Latvijas profesionālās

ievirzes mūzikas

izglītības iestāžu  programmas

"Vokālā mūzika – Kora klase"

audzēkņu valsts konkurss Dziedāšanā

Vidzemes reģionā konkursa

II kārta

Trešajai kārtai –

finālam I vecuma grupā tika izvirzīti šādi dziedātāji:

 Aleksandrs Aleksis Tuņķelis Valmieras Mūzikas skola,

 Ralfs Puzāns J.Norviļa Madonas Mūzikas skola,

Elīza Evelīna Pētersone Strenču Mūzikas skola

III kārta FINĀLS (I vecuma grupa)

Elīza Evelīna Pētersone 4.vieta - pakāpe (9. vieta pēc punktu skaita)