Skolēnu pašpārvalde

2018./2019. mācību gads

Pašpārvaldes prezidente: Patrīcija Fūrmane

5. klase - Diāna Pētersone

6. klase - Lauma Grāvelsiņa

7. klase - Viktorija Skaldere, Rendija Ziemane

8. klase - Patrīcija Fūrmane, Alīna Solotkaja, Rovilds Deduškevičs

Skolēnu pašpārvaldi koordinē direktores vietniece Laila Legzdiņa