Sasniegumi

 

 

2014./2015. mācību gada OLIMPIĀDES

 

Valmieras pilsētas

un novadu

vizuālās mākslas olimpiāde

3. klase

4. klase

5. klase

1. vieta

2. vieta

2. vieta

Dārta Gartmane

Patrīcija Fūrmane

Paula Škirikova

skolotāja Aiga Gartmane

 2014./2015. mācību gada KONKURSI

 

Krievu valodas konkurss "Добро пожаловать в Cтрану "Pусский язык!" 8. klase
Atzinība

Luīze Meirāne

Liene Ciguze

Armands Spuģis

skolotāja Inese Taurīte
Tautas deju kolektīvu skate  1.-4. klase  II PAKĀPE  skolotāja Evita Kaķīte - Brasa
Radošo darbu konkurss
3.-9.klase
Labākie konkursa darbi apkopoti krājumā "Sensenos laikos Beverīnas novadā"

 

Skolotājas - Maruta Ģingule, Iveta Ābrama, Monta Konstante

 

 http://www.beverinasnovads.lv/images/stories/kultura_izglitiba/2015/15-2/trikatas%20teikas.pdf

 

Vizuālās plastiskās mākslas konkurss "Rakstu darbi"
  3. klase
I PAKĀPE

Elīza Evelīna Pētersone

Dārta Gartmane

Natālija Terentjeva

skolotāja Aiga Gartmane
   LIELVĀRDS un UNESCO konkurss  "Darini kalendāru 2015"    9. klase                  laureāte (darbs iekļauts UNESCO veidotājā kalendārā JANVĀRA mēnesī)  Diāna Trunova                           skolotāja Iveta Ābrama                                     
 Stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa"" fināls Rīgā   3. klase  II PAKĀPE  Elīza Evelīna Pētersone  skolotāja Agita Pētersone

 

 

2013./2014. mācību gada OLIMPIĀDES

 

Valmieras pilsētas

un novadu

bioloģijas olimpiāde

9.klase Atzinība Anda Ielīte skolotāja Mārīte Alkšere

Valmieras pilsētas

un novadu

latviešu valodas

un literatūras olimpiāde

9.klase 3. vieta Anda Ielīte skolotāja Maruta Ģingule

 2013./2014. mācību gada KONKURSI

Latvijas profesionālās

ievirzes mūzikas

izglītības iestāžu  programmas

"Vokālā mūzika – Kora klase"

audzēkņu valsts konkurss Dziedāšanā

Vidzemes reģionā konkursa

II kārta

Trešajai kārtai –

finālam I vecuma grupā tika izvirzīti šādi dziedātāji:

 Aleksandrs Aleksis Tuņķelis Valmieras Mūzikas skola,

 Ralfs Puzāns J.Norviļa Madonas Mūzikas skola,

Elīza Evelīna Pētersone Strenču Mūzikas skola

III kārta FINĀLS (I vecuma grupa)

Elīza Evelīna Pētersone 4.vieta - pakāpe (9. vieta pēc punktu skaita)